«Jeżeli domu Pan nie zbuduje na próżno się trudzą Ci, którzy go wznoszą» (Ps 126,1). «Beze mnie nic nie możecie uczynić» (J 15,5). Jeżeli Bóg nie uprzedzi ludzkiego działania swym natchnieniem i pomocą na nic się ono zda, bo „nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost – Bóg” (1 Kor 3,7). Łaska Boża, jej działanie zależy w dużej mierze od modlitw, które powinny płynąć od chrześcijan z wdzięczności i miłości braterskiej. Im więcej otrzymaliśmy, tym bardziej winniśmy się dzielić z innymi modląc się za tych, którzy nie znają Chrystusa, za misjonarzy którzy niosą Dobrą Nowinę na krańce świata, za młode Kościoły, na wzór Chrystusa, który «żyje, aby się wstawiać za nimi» (Hbr 7,25).

Ofiarowanie cierpienia za zbawienie innych posiada wymiar głęboko misyjny. Chrześcijanin, który ofiaruje swoje cierpienie za innych, staje się na swój sposób żertwą ofiarną. Święty Wincenty a Paulo, Założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy, przypomina prawdę, że Chrystus poświęcił całe życie dla zbawienia ludzi ale najwięcej uczynił ofiarowując cierpienie i życie za zbawienie świata. «On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści» (Iz 53,4). Jednocząc się z Chrystusem w cierpieniu, możemy złożyć ofiarę naszego cierpienia, przez którą za przykładem Apostoła narodów dopełnimy udręki, które Chrystus cierpiał dla dobra Kościoła (Por. Kol 1,24). Przykładem szczególnie odzwierciedlającym wartość ofiarowanego cierpienia za dzieło misyjne jest postać świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która żyjąc w klasztorze kontemplacyjnym, wysłużyła dla misji wiele łask. Dla jej zasług Kościół obrał ją za patronkę misji.

* * *

Na naszej stronie poświęconej misjom znajdziemy modlitwy, którymi możemy się posłużyć, aby wypraszać potrzebne łaski misjonarzom, których znamy, tym wśród których pracują czy ogarnąć wszystkie intencje misyjne Kościoła. Znajdziemy słowa modlitwy za misje zanoszone przez wielkich papieży a także możliwość włączenia się w modlitwę różańcową w intencji misji, słuchając jak modlą się wierni różnych ras i języków. Posiadamy świadectwa świadczące jak bardzo modlitwa różańcowa przyczynia się do rozkrzewiania i zachowywania wiary. Sami misjonarze, w swoich listach, prosząc o pomoc, zawsze na pierwszym miejscu proszą właśnie o modlitwę.